Pieksämäelle valmistui vuonna 1981 uusi asemarakennus. Tällöin jäi tyhjilleen vanha puinen asemarakennus vuodelta 1889. Asema oli tyhjillään vuoteen 1985 saakka jolloin joukko harrastajia esitti Pieksämäen kaupungille, että vanhalle asemalle voitaisiin perustaa rautatieaiheinen museo. Vuonna 1989 museo avattiin yleisölle Savon radan 100-vuotisjuhlien yhteydessä. Kaupungin avustuksella ja harrastajavoimin museota pidettiin auki ja ajan myötä talkoolaisista muodostui ns. perinnekerho. Savon radan täyttäessä 120 vuotta ja museon 20 vuotta vuonna 2009, lunasti kaupunki vanhan museona toimivan asemarakennuksen ja pienen maa-alueen itselleen.

Perinnekerho toimii edelleen harrastuspohjalta, kerhoon kuuluu rautateiden eläkeläisiä, työssäkäyviä sekä myös rautateiden ulkopuolelta tulevia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Kun kyseessä on erikoismuseo, perinnekerholaiset toimivat ”asiantuntijoina” rautateihin liittyvissä asioissa. Perinnekerholaiset toimivat yhteyshenkilöinä, kun museolle eri tahoilta luovutetaan esineistöä tai muuta materiaalia. Aktiivinen porukka kehittää museon näyttelyä ja huolehtii museon kokoelmista, kaupungin toimiessa isäntänä. Perinnekerholaiset yhteistyössä kaupungin kanssa huolehtivat museon aukiolosta ja varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella perinnekerholaiset hoitavat tilauksesta museon esittelyn ja auki pitämisen.

Perinnekerhon toimintaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Kerhon facebook-sivut.